Filmtrailerstem Trailer Voice Artists


Een nieuw jaar betekent een nieuw verhaal. Dat verhaal bepaal en maak jij zélf. Tenzij iemand anders het maakt natuurlijk. Oh, en af en toe heb je natuurlijk een trailer voice artist nodig om het verhaal dat je wilt vertellen aan te kondigen.

--- A new year = a new story. You can make and tell that story however you'd like. Unless someone else makes it for you of course. Oh, and sometimes you need a Trailer Voice Artist to tease your story.

Shoot me an email for more info! Go to www.sergedemarre.com

Featured Posts
Recent Posts